ວັນທີ 12/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 202 ຄົນ

ວັນທີ 12/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 202 ຄົນ

ສະຫລຸບຫຍໍ້ ສະຖານະການ ໂຄວິິ ດ-19 ໃນມື້ນີ້ ຖະແຫຼງຂ່າວສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ 12/ 08 /2021 ຕິດເ ຊື້ ອສະສົມ 9.363 ຄົນ, ເສຍຊີວະສົມ 9 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງ 36 ຄົນ( 1 ຊຸມຊົນ)

ວຽງຈັນ 2 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ)

ສະຫວັນນະເຂດ 33 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ 6 ຊຸມຊນ)

ຈຳປາສັກ 74 ຄົນ( ນຳເຂົ້າ 3 ຊຸມຊົນ)

ສາລະວັນ 25 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ບໍ່ແກ້ວ 9 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ບໍລິຄຳໄຊ 3 ນຳເຂົ້າ

ຂໍໃຫ້ລາວເຮົາຜ່ານວິກິດໂດຍໄວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *