2 ຕົ້ນລະເດີປະມູນຊື້ຮຽບຮ້ອຍ16.000.000ກີບ ຂອບໃຈພີ້ນ້ອງອັດຕະປືທີຂາຍໃຫ້ແຈ້ງພີ້ນ້ອງ.

ວັນທີ13/8/2021.2ຕົ້ນລະເດີປະມູນຊື້ຮຽບຮ້ອຍ16.000.000ກີບຂອບໃຈພີ້ນ້ອງອັດຕະປືທີຂາຍໃຫ້ແຈ້ງພີ້ນ້ອງ.ລູກຄ້າທຸກຄົນເດີ.

ຕົ້ນໃດທີບໍແມ່ນສະເປັກຊື້.ຄຳແກ້ວກະບໍຊື້ເດີແລະຂໍໂທດທີບໍສາມາດຮັບເພືອນໄດ້ມັນເຕັ້ມແລ້ວ.

ແລະບໍໄດ້ຕອບແຊັດກະຍາຄຽດກັນເພາະລູກຄາແຊັດມາຫລາຍຕອບບໍທັນ.ຖ້າແມນແບບທີຊື້ຂ້ອຍຈະຕິດຕໍ່ແລະໂທຫາເອງ.

ມີຕົ້ນຕາມຮູບທີຊື້ທັກມາເດີ02097949993 iD:ລາຍ.khamkeo2499

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *