ເຕືອນ!ຄໍຫວຍລະວັງ ມິດສາຊີບມາໃນແບບຮູ້ວ່າເລກຈະອອກກ່ອນລ່ວງໜ້າ

ແຈ້ງເຕືອນ ມິດສາຊີບ ຕົວະໂອນເງິນ
ຕົວະວ່າມີເລກເດັດ ແລະ ໃຫ້ໂອນເງິນໃຫ້ກ່ອນ

ລົງໄວ້ໃຫ້ເບີ່ງເດີ້_ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ດ່າຜູ້ເສຍຫາຍ ເພາະມັນໄດ້ເກີດໄປແລ້ວ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກຄົນ ຊ່ວຍແຊເປັນຫູເປັນຕານໍາກັນ

ຢ່າຫລົງເຊື່ອເພຈປອມ ພວກນີ້ເດັດຂາດ ເພາະຍັງມີຫລາຍໆຄົນຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງແກ້ງນີ້

ຝາກແຊບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລກຈະອອກຫຍັງ ເພາະສະນັ້ນຢ່າຫລົງເຊື່ອ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *