ຫາກໍ່ຮູ້…!!! ແອລົດບໍ່ເຢັນ ມີແຕ່ລົມ ລອງ 8 ວິທີຕໍ່ໄປນີ້ ຮັບຮອງເຢັນສະບາຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງີນໃຫ້ຊ່າງ

ຖ້າທ່ານຂັບລົດໄປພ້ອມກັບການເປີດແອແລ້ວຮ້ອນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະດີປານໃດ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີວິທີເຮັດໃຫ້ແອລົດຂອງທ່ານເຢັນສະບາຍມາແນະນຳເປັນແນວໃດໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ:

1.ກ່ອນເຮົາຈະສະຕາດເຄື່ອງລົດທຸກຄັ້ງ ເຮົາຄວນຈະປິດສະວິກຄວບຄຸມຄອມເພສເຊີແອທີ່ເປັນເຄື່ອງ(A/C)ກ່ອນ ເຫດຜົນກະເພາະວ່າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄອມເພສເຊີແອນັ້ນດູດກຳລັງ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງສະຕາດເຄື່ອງນັ້ນເອງ.

2.ເມື່ອສະຕາດເຄື່ອງສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມໄວພັດລົມສູງ ຄວນປັບແອໃຊ້ພັດລົມສູງສາກ່ອນ ເພື່ອເປັນການໄລ່ຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບແອອອກໄປໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ຈາກນັ້ນຈິ່ງປັບປ່ຽນເປີດສະວິກ(A/C)ແລະປັບອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດເຮັດໃຫ້ແອເຢັນໄວ.

3.ຖ້າອາກາດໃນລົດຮ້ອນອົບເອົ້າເກີນໄປໃຫ້ໃຊ້ວິທີປັບອຸນຫະພູມສູງຂື້ນ ແລ້ວກໍ່ປັບຊ່ອງແອຂື້ນໄປທາງເບື້ອງເທິງ ເມືອແອປະທະກັບຫຼັງຄາລົດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຄ່ອຍໆເຢັນລົງແລະຈະເຮັດໃຫ້ຕົວລົດອ້ອມຂ້າງຕົວເຮົາ ບໍ່ຮ້ອນອົບເອົ້າແລະຍັງເຮັດໃຫ້ແອບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜັກອີກດ້ວຍ.

4.ກ່ອນຈະໄປຮອດປາຍທາງ 10 ນາທີ ແນະນຳໃຫ້ປິດສະວິກ(A/C)ກ່ອນ ແລ້ວໃຊ້ພັດລົມເປົ່າຄວາມໄວສູງສຸດເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊຸ້ມຊື່ນໃນແອອອກໄປ ເພື່ອປ້ອງກັນກິ່ນອັບຊື່ນນັ້ນເອງ.

5.ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳຫອມທີ່ມີແອວກໍຮໍ ເພາະວ່າແອວກໍຮໍມີສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ແອຂອງເຮົານັ້ນຜຸລອນໄວຂື້ນກວ່າເກົ່ານັ້ນເອງ.

6.ໄລ່ຄວາມຮ້ອນອອກຈາກລົດ ເມື່ອເຮົາຈອດລົດຕາກແດດໄວ້ດົນໆ ຄວນທີ່ຈະເປີດພັດລົມລະບາຍກ່ອນໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເປີດສະວິດ(A/C) ປະມານ 5 ນາທີ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຊື່ນຢູ່ໃນແອໄດ້ຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງເປີດ(A/C)ສາມາດຫຼຸດຄວາມເສື່ອມຂອງເຄື່ອງແອໄດ້ດີ.

7.ບໍ່ຄວນເປີດແວ້ນຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າເປີດແວ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຂົ້າ ຍັງເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າມາໃນລົດອີກດ້ວຍ ທີ່ສຳຄັນອາດເຂົ້າໃນຊ່ອງແອອີກດ້ວຍອາດເຮັດໃຫ້ແອມີກິ່ນ.

8.ຖ້າແອບໍ່ເຢັນກໍ່ຢ່າຝຶນ ໃຫ້ຟ້າວປິດນ້ຳຢາແອຫຼືສະວິກ(A/C)ຍັງສາມາດໃຊ້ພັດລົມເປົ່າໄປກ່ອນໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອມແອເພ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳໄປກວດເຊັກຢູ່ຮ້ານ ເພື່ອເປັນການກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນພາຍຫຼັງ.

*ສຳລັບການເບິ່ງແຍງລະບົບແອ ຕ້ອງມີ 8 ຂໍ້ນີ້ ຖ້າແອລົດໃຜບໍ່ເຢັນກໍ່ລອງນຳບົດຄວາມນີ້ນຳໄປໃຊ້ລອງເບິ່ງຫວັງວ່າຈະເກີດປະໂຫຍດໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້.ຂໍຂອບໃຈ…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *