ເຮັດທຸກຢ່າງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້

ເຮັດທຸກຢາງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້


ເອົາເຄືອງໄປສົ່ງໃຫ້ຄົນເຈັບຢູ່ໂໍຮງ​ ໝໍຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈທີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີແຮງສູ້ຕໍ່

Cr:ພາບຂ່າວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *