ບໍ່ມີປີກ ແຕ່ ກໍບິນໄດ້ ,ສຸດຍອດນັກຮົບໃຈກ້າ.

ບໍ່ມີປີກ ແຕ່ ກໍບິນໄດ້ 🥰


ສຸດຍອດຫຼາຍ ທ ອ ລາວ 🚁🕴️🪂🇱🇦

.

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້:

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *