ສາທາລະນະສຸກແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອ ກໍລະນີທີ2

ສາທາລະນະສຸກແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອຟຄວິດ-19ກໍລະນີທີ2ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຊື່ທ້າວ ວຽງໄຊ ອາຍຸ 20 ປີ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ການໃນຄະນະກວດຫາເຊື້ອຢູແຂວງອຸດົມໄຊວ່າຢູເມືອງຍອດອູ

ແຕ່ຊອກທົ່ວ ເມືອງ ຍອດອູ ແມ່ນບໍ່ມີ ຖ້າໃຜໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາແຈ້ງທາງການດ້ວຍ

ຢູ່ໃສກະອອກມາສະແດງຕົວແດ່ເດີເຫັນໃຈຄົນອື່ນແດ່

ແຈ້ງການ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *