ເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຄົນອື້ນຈົນລືມເບິງໂຕເອງຫນ້າ2ສີ😂😂

ເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຄົນອື້ນ, ຈົນລືມເບິ່ງໂຕເອງຫນ້າ2ສີ😂😂


ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວາຊີຮອດຈຸດນີ້ເຄີຍເຫັນແຕ່ຄົນອື່ນ ສຸດທ້າຍເຈີໂຕເອງ

ແຕ່ກາສູ້ວຽກເຕັມທີທຸກມື້ບໍ່ເຄີຍທໍ້ເພາະມີກຳລັງໃຈຈາກຄອບຄົວແລະເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງໜູ່ເພືອນທຸກຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *