ແຊເຕືອນເດີ ຢ່າຖືເບົາ

ຫວຽດນາມປະເຊີນ ໄ ພ ໂຄ ວິ ດ ໜັ ກ ໜ່ວງ!! ປະເທດຫວຽດນາມ

  ກໍ່ກຳລັງປະສົບກັບການລະບາດ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ

ຢ່າງໜັກ ທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໂຮງໝໍເລີ່ມບໍ່ພຽງພໍສຳລັບຄົນເຈັບ ຍ້ອນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼາຍໆເມືອງ

ໃນປະເທດຫວຽດນາມກໍ່ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການລ໋ອກດາວຢ່າງເຂັ້ມງວດຂຶ້ນໄປອີ

ຢ່າຖືເບົາເດີ້ພີ່ນ້ອງ

ສົ່ງ ທ ະ ຫ າ ນລົງໄປຊ່ວຍ

……

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *