ດ່ວນໆ! ເກີດ ເ ຫ ດລົດເມ ເ ສ ຍຫຼັກ,ປີ້ ນ ຢູ່ຖະໜົນ 13 ໃຕ້

ໃນເວລາ 4:00 23/08/2021 ໄດ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດລົດເມເສຍຫລັກ ຢູ່ຖະໜົນ13ໃຕ້

ຢູ່ບ້ານນາຊາຍ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ ແຂວງ ສ/ຂ ພາຫະນະເປ້ເພ້ສົມຄວນ ຜູ້ໂດຍສານແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ

ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕ້ອງມີສະຕິທຸກໆຄັ້ງໆຖ້າຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍຕ້ອງປ່ຽນກັບຜູ້ຂັບຂີ່ສຳຮອງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *