ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮ້ອງສຽງດີລາວເຮົາແດ່, ” ບົດເພັງ: ເສຍດາຍນ້ອງເຮັດຫຍ້ງ”

ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮ້ອງສ່ຽງດີລາວເຮົາແດ່, ” ບົດເພັງ: “ເສຍດາຍນ້ອງເຮັດຫຍ້ງ”

ຮ້ອງໂດຍ: ສິນຕາພອນ ອໍຫຼວງເສນາ

ແຕ່ງໂດຍ: ອ.ຈ ບຸນຍູ້ ລູກແມ່ຂອງ

ສັງກັດ: ຈຳປາສະຕູດິໂອ

….

ບົດເພງມ່ວນຫຼາຍ, ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງບົດເພງໄດ້ທີ່:

https://www.facebook.com/Champastudio.la/videos/2722344938094826/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *