ສອງ ເ ອື້ ອ ຍ ນ້ອງ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ສູ້ ໆ ເດີ

ບິບ ຫົວ ໃ ຈ ພໍ່ແມ່ໂອ້ນໍ ລູກຫຼານບ້ານນາຝາຍ ນາງມຸກ ກັບ ນາງສິງ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ສູ້ໆເດີພີ່ນ້ອງ.

ບ້ານເຮົາລະມັດລະວັງໂຕກັນ.

#ຂໍໃຫ້ປອດໄພກັບມາເດີຫຼານນ້ອຍ

#ຟ້າວດີເດີດຽວເອົາຂະໜົມໄປຕ້ອນ

ສູ້ໆເດີ ໄທບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *