ເບິ່ງຄຣິບນີ້ແມ່ນກັ້ນນ້ຳຕາບໍ່ຢູ່

ບິບໃຈແທ້ໆ…..😭😢😢ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ເອົາ ຊີ ວິ ດ ແມ່ໄປແລ້ວ ຍັງແຕ່ພໍ່ກັບລູກສາວ ສອງຄົນ,(ໄຊຫງອນຫວຽດນາມ)

ໃຜເຫັນກໍ່ກັ້ນນ້ຳຕາບໍ່ຢູ່…

ທີ່ແທ້ຈິງໃຜໆກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂື້ນ, ແຕ່ວ່າຈຳເປັນແລ້ວ ຕ້ອງທຳໃຈ ແລະ ກັ້ນນ້ຳຕາໄວ້,

ໄຊຫງອນ ວັນຊຶມເສົ້າ!!!

ເຂົ້າໄປລິ້ງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ

https://www.facebook.com/100067538977896/videos/990787265092451/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *