ຊົມເຊີຍ! ໜຸ່ມໃຈດີ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຍິ້ມໄດ້ ແລະ ສັງຄົມນັບຖື

ຊົມເຊີຍ! ໜຸ່ມໃຈດີ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຍິ້ມໄດ້ແບບນີ້ມີນ້ອຍຄົນ

#ຍິບເກີບ ຍິບໃຈ

ບ່າວວິນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ຕູ້ຍິບເກີບຢູ່ແຄມທາງ ພັດລົມ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ, ຢູ່ໃນສັງຄົມຄົນດີໆແບບມີນ້ອຍທີ່ສຸດ, ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຍິ້ມໄດ້,

#ສັງຄົມນັບຖື

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *