ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

📣ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມຂອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ່ເຂັ້ມງວດມາດຕະການສະກັ້ນ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕ່າງໆ …

ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້⬇️

……

……..

…..

…..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *