ອີ ກ ແ ລ້ ວ, ເ ຫ ດ ຍິ ງ ກັ ນ,

🔥ດ່ວນ….ເ ຫ ດ ຍິ ງ ກັ ນ ອີ ກ ແລ້ວຢູ່ເຂດບ້ານສີສະຫວາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖື ກ ຍິ ງ 3 ນັດທາງຫຼັງ ບ າ ດ ເຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ,

ສ່ວນລາຍລະອຽດແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງສືບສວນສອບສວນ, ຈຶ່ງຈະແຈ້ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ໄປໄສມາໄສກໍ່ໃຫ້ລະວັງກັນເດີທຸກຄົນ

ທີ່ມາ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *