ບໍຊ່ວຍເງິນກໍຊ່ວຍກັນແຊຣຄົນລະເລັກລະຫນ້ອຍ ເພື່ອຕໍ່ລົມຫາຍໃຈຂອງຄອບຄົວເອື້ອຍຂອ້ຍແດ່ ທຸກຄົນ.

ບໍຊ່ວຍເງິນກໍຊ່ວຍກັນແຊຣຄົນລະເລັກລະຫນ້ອຍ ເພື່ອຕໍ່ລົມຫາຍໃຈຂອງຄອບຄົວເອື້ອຍຂອ້ຍແດ່ ທຸກຄົນ

#ບ້ານທົ່ງນາມີ, ເມືອງ ປາກກະດິງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.


ວັນທີ30/4/2021 ຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍມີລູກ 6 ຄົນ ຜູ້ຍິງທັງໝົດໄດ້ຖືມຊ້າງປ່າມາທຳລາຍຈົນໄດ້ເສຍຊີວິດ2 ຄົນ ສ່ວນຜູ້ເປັນແມ່ຍັງເຂົ້າຫ້ອງຜ່ານຕັດອາການຂອງແມ່ທີ່ຈຜະຟື້ນຄືນມາເປັນປົກກະຕີແມ່ນຍັງບໍຮູ້ເລີຍ ແລະອາການຂອງພໍ່ແມ່ນກະດູກຂາສາຫັດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຕັດ


ຜູ້ທີ່1 ນ.ລີວື່ ອາຍຸ14ປີ ເປັນລູກສາວກົກເສຍຊີວິດຄາດທີ
2 ນ. ວົວວື່ ອາຍຸ 12 ປີ ຜູ້ນີ້ປອດໄພແລ້ວ

  1. ນ.ປ່າວື່ ອາຍຸ 10ປີ ດງວນີ້ອາການຍັງບໍຮູ້ວ່າສິດໄດ້ຜ່ານຕັດຫລືບໍ
    4.ນ.ເກ້ຍວື່ ອາຍຸ8 ປີເສຍຊິວິດຄາດທີ
  2. ນ.ຢົ້ວວື່ ອາຍຸ 5 ປີດງວນີ້ກໍ່ເຂ້າຫ້ອງຜ່ານຕັດໄປແລ້ວ
  3. ນ.ເຢີວື່ ອາຍຸ3 ປີ ດຽວນີ້ກໍປອດໄຜດີ
    ເປັນຄອບຄົວຫາເຊົ້າກີນແລງຖ້າຜູ້ໃດມີກໍຊ່ວຍຜູ້ລະເລັກລະໝ້ອຍໃຫ້ແດ່ໂອນຕາມບັນຊີນີ້ເລີຍ 160-12-00-01826664-001
  4. 🙏🙏🙏🙏Nyb zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws hnub no kv tu txiv laus thiab niam laus nkawv mu pw teb cog qo no tab si hmoo ho g muaj es kuj ho muaj ob tug ntxhw qu tau lo muab kv txiv laus lawv cov niam txiv tub ntau ua rau nw 2 tug me ntxhai kuj tau tso peb tseg lawm ho nyob li ntawm nkawv ib niam txiv lo kuj raug mob nyav heev li thiab yg leej twg ho muaj nyiaj lo thov ib leeg pab ib qhov me2 rau peb tau kho kv tu txiv laus thiab niam laus nkawv nrog rau cov me nyuam ua tseem raug mob uas tseem nyb hauv tsev kho mob od ho tsi muaj nyiaj lo thov pab ແຊຣ thiab hai ib leeg ib lo lus txhawb dej siab rau kv tu niam thiab txiv laus yeeb vwj nyob zos ທົ່ງນາມີ ເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. Thiab od ua tsaug rau nej txhua tu

ທີມາ:👇👇

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *