ແ ຕ ກ ອີ ກ 1.6 ຕີຶ້ກີບ

ແຊ໌ ງວດໜ້າໃຫ້ແມ່ນຂອງເຈົ້າ! ແຕກອີກ 1.6 ຕີຶ້ກີບ

ປະຈຳງວດ 68 ວັນພະຫັດ ວັນທີ່ 02/09/2021
ເລກ 6ໂຕ: 131734
ເລກ 5ໂຕ: 31734
ເລກ 4ໂຕ: 1734
ເລກ 3ໂຕ: 734
ເລກ 2ໂຕ: 34
ເລກ 1ໂຕ: 4
ນາມສັດ: ກວາງ

😍ລາງວັນຊື້1,000ກີບ
👉1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ
👉2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ
👉3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ
👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ
👉5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ
👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *