ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່!.. ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເອື້ອຍເພີ່ນໄປຢູ່ໄທຕອນນີ້ເພີ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເອື້ອຍເພີ່ນໄປຢູ່ໄທຕອນນີ້ເພີ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ

ເພີ່ນຢາກກັບບ້ານແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ເພີ່ນຍັງຫລືບໍ່ ລາຍລະອຽດແມ່ນຢູ່ລຸ່ມເດີ້

ຖ້າວ່າຄົນໃນຄອບຄົວເພີ່ນເຫັນແລ້ວກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເອື້ອຍເພີ່ນແນ່ເດີ້ ຂອບໃຈ.

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *