ຈະເປີດແລ້ວທາງລົດໄຟ

ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະເຫັນ ນ າ ງ ສ າ ວ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ ກ າ ນ ເທິງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລ້ວ,

ທ່ານ ພ້ອມ ຫລື ຍັງ?​ ຍັງອີກພຽງແຕ່ 3 ເດືອນກໍ່ຈະເປີດແລ້ວ..


ອົດໃຈລໍຖ້າດຽວກໍ່ຈະໄດ້ເຫັນຊຸດຂອງພະນັກງານ ລົດໄຟລາວຈີນ ຢ່າງແນ່ນອນ.

CR:AeroLaos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *