ຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອຊຸມຊົນນະຄອນວຽງຈັນ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນ 1 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10​ກັນຍາ 2021

ຢູ່ບ້ານດອນໜູນ ເປັນຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ

ທຸກຄົນອັດມີຄວາມສ່ຽງຕິດໂຄວິ ດຖ້າບໍ່ປະຕິບັດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *