ມີຄົນຫວຽດນາມຕິດໂຄວິດ-19. 2 ຄົນ,ຢູ່ລາວ

ມື້ວັນທີ 1-5-2021, ຂອງວັນກຳມະກອນສາກົນ.

ມີການລາຍງານ ແລະ ມີເຈົ້າໜ້າທີຊຸດສີຂາວເຂົ້າໄປຮັບຄົນຫວຽດນາມທີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ_19,

ຢູ່ບ້ານ ນາໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຈຳນວນ 02 ຄົນ, ສັນຊາດ ຫວຽດນາມ…

ແພດໝໍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີໄດ້ຮັບໄປຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍທີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ…

ສວນລາຍອຽດເພີ່ມຕື່ມແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ.

ທີມາຂ່າວ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *