ແຮງໃຈຈາກມວນຊົນຄົນລາວ ພະຍາບານໂຮງຫມໍແຂວງຈຳປາສັກ ກຳລັງເຮັດຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບູນເຈັບໂຄວິ ດ.

ຂໍແຮງໃຈຈາກມວນຊົນຄົນລາວ ພະຍາບານໂຮງຫມໍແຂວງຈຳປາສັກ ປະຈຸບັນກຳລັງເຮັດຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄົນເຈັບຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 19

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

ຂໍຄົນລະໄລຄ໌ 1ແຊຣ໌

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *