ປະກາດຫາດ່ວນ ຜູ້ຕ້ອງຫາເອົາຕົວຫຼົບໜີ ຈາກການປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ປະກາດຫາດ່ວນ ຜູ້ຕ້ອງຫາເອົາຕົວຫຼົບໜີ ຈາກການປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກາດຊອກຫາ ທ້າວ ເຊົາວ່າງ ອາຍຸ 40 ປີ, ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ເອົາມາປິ່ນປົວ ທີ່ ໂຮງໝໍພູໝອກ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ເອົາຕົວຫຼົບໜີ ໃນຕອນຄືນ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021

ຫາກທ່ານໃດພົບເຫັນ ກະລຸນາ ແຈ້ງ ເບີໂທ ຕາມໃບແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *