ຂ່າວດີ! ສປປລ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊິນເຂົ້າມາຕື່ມ 2.434,580 ໂດສ

ອີງຕາມການໂະແຫລງຂ່າວຂອງທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2021

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມແຜນການຈັດສັນວັກຊີນໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021 ສປປ ລາວ ຈະມີວັກຊີນເຂົ້າມາຕື່ມ 2.434,580 ໂດສ

ຈາກລັດຖະບານ ສປຈີນ, ອົດສະຕາລີ, ກາແດງຈີນ ແລະ ການລະດົມທືນຈັດຊື້ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *