ຢ່າເ ກັ່ ງ ໃ ສ່ ເ ຈົ້ າ ຫນ້າທີ່

ແຊຣ໌ເຕືອນ ເກັ່ງໃສ່ເກັ່ງໄດ້ ແຕ່ຢ່າເກັ່ງກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ເດີ.

ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີ​່ ແລະ​ ກົດລະບຽບທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ

.

ຄິບ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *