ລັ ບ ສ ະ ບ າ ຍເດີ້ລູກ

ຫລັບໃຫ້ສະບາຍເດີລູກ

ອີ່ຕົນເດ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນງູຫຍັງ😢
ພິ ດ ຂອງມັນ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ກ່ວາ ງູເຫົ່າ

ທີ່ມາ_อีสานบ้านเรา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *