ໄປວຽກມາເຫັນສະພາບແບບນີ້ເຈົ້າຊີຕີລູກບໍ່ລະ

#ຄຳເຕືອນ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ມີເຫດການແບບນີ້

ຢ່າປະໃຫ້ລູກຫຼານຢູ່ເຮືອນ

ເມື່ອໄປວຽກມາຮອດເຮືອນເຫັນສະພາບແບບນີ້ເຈົ້າຊີຕີລູກບໍ່,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *