ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ…ລາວເຖິງຂັ້ນວິກິດແລ້ວ

ສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່ມີຜົນບວກ

ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ

ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ

ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລົດບໍ່ໄປຮັບ ທີມລົດແມ່ນມີຄວາມກຽມພ້ອມສະເຫມີ

ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ

?? ບໍ່ຢາກໃຫ້ມາຮອດມື້ນີ້ເລີຍ ??ເມື່ອຄົນເຈັບມີເພີ້ມຂື້ນທຸກມື້ …??‍⚕️ ແພດໜໍ , ທະຫານ , ຕໍາຫລວດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຂື້ນທຸກມື້

ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ເຂົ້າປີ່ນປົວ ກໍ່ບໍ່ພຽງພໍ————————————-ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ: ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປດ້ວຍກັນເດີ້ທຸກຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *