ດ່ວນໆ! ລາຍລະອຽດ 400 ຄົນຕິດໂຄວິດຊຸມຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ດ່ວນໆ! ລາຍລະອຽດ 400 ຄົນຕິດໂຄວິດຊຸມຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

-ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ມີ 3 ຄົນ

ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ 1 ຄົນ.

ບ້ານ ປ່າຝາງ 2 ຄົນ

-ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ 9 ຄົນ

ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ 3 ຄົນ

ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ 1 ຄົນ

ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ 1 ຄົນ

ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ 1 ຄົນ

ບ້ານ ບຶງຂະຍອງ 3 ຄົນ

-ເມືອງ ໄຊທານີ 22 ຄົນ

-ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ 13 ຄົນ

-ເມືອງ ຈັນທະບູລີ 126 ຄົນ

-ເມືອງ ນາຊາຍທອງ 205 ຄົນ

#ອ່ານລາຍອຽດລຸ່ມນີ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *