ແຊ໌ດ່ວນ! ເ ກີ ດ ເ ຫ ດແ ທ ງ ກັ ນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ 3 ຄົນ

ແຊ໌ດ່ວນ! ເ ກີ ດ ເ ຫ ດ ແ ທ ງ ກັ ນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ 3 ຄົນ

ໂສມຫນ້າບັກທີ່ກໍ່ເຫດແທງ3ແມ່ລູກ

ຢູ່ບ້ານໄຮ່ຜາວຽງ ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄຳມ່ວນແຮງຈູງໃຈມັນຫວັງປຸ້ນຊິງຊັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ກຳລັງຕາມຈັບລູກໃຜຫລານໃຜ

ແມ່ນໃຫ້ມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *