ຂໍ ຄ ວ າມ ຊ່ວ ຍ ເ ຫ ລືອ ແນ່ ເດີ

ສະບາຍດີ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແນ່ເດີ ໃຜມີ ເ ລື ອດ ກຸບ O

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລື່ອແນ່ເດີ ໂຮງຫມໍແຂວງອັດຕະປື ຄົນເຈັບຖືກ ໂຈ ນ ຍິ ງ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ ອາການ ສ າ ຫັດ

ພີນ້ອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແຊລຕໍ່ໆໃຫ້ທານແນ່ ກັນໃຫ້ແນ່020 55143876

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *