ມື້ນີ້ລາວຕິດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດ 484 ຄົນ

ວັນທີ 06 ຕຸລາ 2021 ລາວມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດສູງເຖິງ 484 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 468 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີວິ ດເພີ່ມອີກ 1 ຄົນ,

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 26, 462 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 23 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 213 ຄົນ

-ຫຼວງພະບາງ 96 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 17 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 7ຄົນ

-ຄຳມ່ວນ 4 ຄົນ

-ຊຽງຂວາງ 4 ຄົນ

-ບໍ່ແກ້ວ 80 ຄົນ

-ສະຫວັນນະເຂດ 65 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *