ວັນທີ 07 ຕຸລາ 2021 ລາວມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດສູງເຖິງ 414 ຄົນ,

ວັນທີ 07 ຕຸລາ 2021 ລາວມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດສູງເຖິງ 414 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 403 ຄົນ,

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 26, 876 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 23 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 146 ຄົນ

-ຫຼວງພະບາງ 143 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 6 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 8 ຄົນ

-ຄຳມ່ວນ 7 ຄົນ

-ສາລະວັນ 9 ຄົນ

-ບໍ່ແກ້ວ 6 ຄົນ

-ສະຫວັນນະເຂດ 57 ຄົນ

-ໄຊສົມບູນ 9 ຄົນ

-ບໍລິຄຳໄຊ 23 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *