ຂໍ້ມູນ ການຕິດເຊື້ອ ໃນນະຄອນຫລວງ ມື້ນີ້ 450 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 731 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 726 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1 ຄົນ. ໃນນັ້ນ. ນະຄອນຫລວງ ນັກເດີ້ ມື້ນີ້ 450 ຄົນ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊູມືຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວັນທີ 8/10/2021 ມີຈໍານວນ 450 ກໍລະນີ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ່ (ບ້ານ, ເມືອງ) ມີ 7 ເມືອງ ແລະ 63 ບ້ານ

– ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 05 ບ້ານ (15 ກໍລະນີ)

– ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 10 ບ້ານ (13 ກໍລະນີ)

– ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 07 ຜ່ານ (158 ກໍລະນີ) ( ຄ້າຍຂຸມຂັງ ນາໄຫ 142 ກລນ)

– ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 06 ບ້ານ (12 ກໍລະນີ)

– ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 08 ບ້ານ (31 ກໍລະນີ)

– ເມືອງໄຊທານີ ມີ 07 ບ້ານ (216 ກໍລະນີ) (v. ສາຍນໍ້າເງິນ ໂຮງງານ ວັນເວີ 198 ເກັມຄັ້ງທີ 2) ່

– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 03 ບ້ານ (05 ກໍລະນີ)

ຈໍາແນກຂໍ້ມູນຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

– ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 213 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເນັ້ນເດີ: 198 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ Trio ່ garnment: 9 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ CKL: 3 ກໍລະນີ, ໂຮງງານໂຄກໂຄລາ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານປຸ໋ຍຊີວະພາບ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງງານຫນອງປີງ: 1 ກໍລະນີ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *