ໃນເມື່ອຕິດໂຄວິ ດຊຸມຊົນເພີ່ມຂື້ນ ບາງເສັ້ນທາງນະຄອນຫຼວງອັນງຽບ

ໃນເມື່ອຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂຄ ວິ ດ ຊຸມຊົນເພີ່ມຂື້ນ ບາງເສັ້ນທາງນະຄອນຫຼວງອັນງຽບ,ບໍ່ຈຳເປັນລອກດາວ, ໂຄ ວິ ດ ລອກດາວໃຫ້ເອງ.

ເຊົ້າວັນອາທິດ ອັນງຽບ 10/10/2021 9:30 ບາງເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ການສັນຈອນປອດໂປ່ງ …

ແຖວບ້ານທ່ານເປັນແນວໃດ ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *