ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 45 ຄົນ

ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 45 ຄົນ

+ລວມສະສົມຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ມີ 1.681 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 1 ຄົນ

#ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 20 ຄົນ

+ບ້ານ ເມືອງງາ 2 ຄົນ

+ບ້ານໂພສີ 3 ຄົນ

+ ບ້ານ ໝື່ນນາ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ມະໂນ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ນາສ້າງເຫວີຍ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ປ່ອງຄຳ 3 ຄົນ

+ ບ້ານ ຜາສຸກ 3 ຄົນ

+ ບ້ານພູໝອກ 3 ຄົນ

+ ບ້ານ ຄົກວ່າ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ໂພໄຊ 1 ຄົນ

-ເມືອງ ນ້ຳບາກ 12 ຄົນ

+ ບ້ານບົມ 5 ຄົນ

+ ບ້ານ ຟ້າ 4 ຄົນ

+ ບ້ານ ແບ່ 1 ຄົນ

+ບ້ານ ໂພນສະອາດ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ຫົວນາ 1 ຄົນ

-ເມືອງງອຍ 3 ຄົນ

+ ບ້ານສົບຮຸນ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ໜອງຂຽວ 1 ຄົນ

-ເມືອງຊຽງເງິນ 5 ຄົນ

+ບ້ານດອນໂມ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ປາກຂັນ 4 ຄົນ

-ເມືອງຈອມເພັດ 4 ຄົນ

+ ບ້ານ ຫ້ວຍຖ້ຳ 3 ຄົນ

+ ບ້ານໜອງຈອງ 1ຄົນ

-ເມືອງໂພນໄຊ 1 ຄົນ

+ ບ້ານປາກງາ 1 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *