ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2021 ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ສູງເຖິງ 548 ຄົນ

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2021 ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດສູງເຖິງ 548 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 543 ຄົນ,ເ ສ ຍຊີວິ ດໃໝ່ 2 ຄົນ.

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 31,736 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 38 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 162 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ 02 ຄົນ)

-ຫຼວງພະບາງ 42 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 43 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 7 ຄົນ ຊຊ

-ຄຳມ່ວນ 241 ຄົນ ຊຊ ນຳເຂົ້າ ຄົນ

-ໄຊສົມບູນ 5 ຄົນ ຊຊ

-ບໍ່ແກ້ວ 10 ຄົນ ຊຊ

-ສະຫວັນນະເຂດ 8 ຄົນ ນຳເຂົ້າ 3 ຄົນ

-ສາລະວັນ 5 ຄົນ ຊຊ

-ບໍລິຄຳໄຊ 11 ຄົນ ຊຊ

-ຫຼວງນ້ຳທາ 9 ຄົນ ຊຊ

#ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງມີດັ່ງນີ້

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 42 ຄົນ

+ລວມສະສົມຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ມີ 1.723 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 1 ຄົນ

#ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 26 ຄົນ

+ບ້ານ ເມືອງງາ 3 ຄົນ

+ບ້ານພູຊ້າງຄຳ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ວັດພະໂອ 5 ຄົນ

+ ບ້ານ ຫາດຫຽ່ນ 4 ຄົນ

+ ບ້ານ ປົ່ງຫວ້ານ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ປ່ອງຄຳ 3 ຄົນ

+ ບ້ານ ຜາສຸກ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ດອນໃໝ່ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ຄົກວ່າ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ນາຫຼວງ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ໂພນສະອາດ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ນາວຽງຄຳ 1 ຄົນ

-ເມືອງ ນ້ຳບາກ 6 ຄົນ

+ ບ້ານນ້ຳຖ້ວມໃຕ້ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ນ້ຳຖ້ວມເໜືອ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ທ່າບູ້ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງ 1 ຄົນ

-ເມືອງງອຍ 1 ຄົນ

+ ບ້ານສົບຮຸນ 1 ຄົນ

-ເມືອງຊຽງເງິນ 0 ຄົນ

+ບ້ານດອນໂມ 0ຄົນ

+ ບ້ານ ປາກຂັນ 0 ຄົນ

-ເມືອງປາກອູ 7 ຄົນ

+ ບ້ານສ້ຽວ 7 ຄົນ ຄົນ

+ ບ້ານ ຄົນ

-ເມືອງ ວຽງຄຳ 02 ຄົນ

+ ບ້ານ ວຽງຄຳ 2 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *