ມື້ນີ້ລາວເ ສ ຍຊີວິ ດເພີ່ມ 2 ຄົນ

ວັນທີ 17 ຕຸລາ ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດສູງເຖິງ 296 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 273 ຄົນ,ເສ ຍຊີວິ ດ ໃໝ່ 2 ຄົນ.

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 32. 029 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 40 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 112 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ 07 ຄົນ)

-ຫຼວງພະບາງ 49 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 47 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 24 ຄົນ ຊຊ

-ຄຳມ່ວນ 15 ຄົນ ຊຊ ນຳເຂົ້າ 4ຄົນ

-ໄຊສົມບູນ 1 ຄົນ ຊຊ

-ບໍ່ແກ້ວ 20 ຄົນ ຊຊ

-ສະຫວັນນະເຂດ 12 ຄົນ ນຳເຂົ້າ 4 ຄົນ

-ສາລະວັນ 12 ຄົນ ຊຊ

-ບໍລິຄຳໄຊ 2 ຄົນ ຊຊ

-ຫຼວງນ້ຳທາ 1 ຄົນ ຊຊ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *