ອ່ານເລີຍ! 7 ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮຽນຢູ່ລາວ ແລະ ຮຽນຢູ່ອາເມລິກາ

ມາຮູ້ 7 ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮຽນຢູ່ລາວ ແລະ ຮຽນຢູ່ອາເມລິກາ:

ມື້ນີ້ນ້ອງດາວຈະມາບອກວ່າແຕກຕ່າງແນວໃດ

-ທີ່ດາວໄດ້ໄປພົບເຈີມາຈາກການທີ່ຮຽນຢູ່ອາເມກາ

-ທີ່ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນ

-ຊຶ່ງອັນນີ້ດາວຈະລວບລວມມາເປັນ7 ຂໍ້ຫຼັກໆ

-ເຮົາມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ຂໍ້ທີ່ 1 ເລື່ອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ

-ທຸກຄົນຄົງອາດຈະຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວສຳລັບຂໍ້ນີ້

-ເພາະວ່າ…ຢູ່ລາວເຮົາກໍ່ຄືຕ້ອງໃສ່ຊຸດນັກຮຽນ

-ຜູ້ຍິງໃສ່ເສື້ອ,ໃສ່ສິ້ນ,ໃສ່ສາຍແອວ,ມັດຜົມ ,ໃສ່ໂບ,ເອົເສື້ອເຂົ້າໃນ

-ຜູ້ຊາຍຕ້ອງໃສ່ເສື້ອ,ໃສ່ໂສ້ງ, ຕັດຜົມສັ້ນ ຕ້ອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

– ບໍ່ຊັ້ນຈະຖືກຕັດຄະແນນ

#ແຕ່ສຳລັບຢູ່ອາເມລິກາແມ່ນເຮົາສາມາດໃສ່ຊຸດທຳມະດາ

-ບາງຄົນກໍ່ໃສ່ຊຸດນອນມາເລີຍ

-ບາງຄົນກໍ່ແຕ່ງໂຕເວີ້ວັງ ອະລັງການ

-ສີຜົມຟ້ຽວຟ້າວ,ລອນຜົມຈັ່ງໃດກໍ່ໄດ້ເລີຍ

-ເຮົາສາມາດເຮັດຕາມອິດສະຫຼະຂອງເຮົາໄດ້ເລີຍ

-ແຕ່ກໍ່ຈະມີກົດວ່າຫ້າມແບບ

-ຫ້າມໃສ່ໂສ້ງຂາສັ້ນມາໂຮງຮຽນ, ໃສ່ເສື້ອກ້າມ ກໍ່ຄືບໍ່ໄດ້

-ເປັນເຄື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ຕ້ອງມິດຊິດ ແລະ ສຸພາບນຳ

#ຂໍ້ທີ່2: ເລື່ງວິຊາຮຽນ

-ແຕ່ສຳລັບຢູ່ອາເມກາເຮົາສາມາເລືອກວິຊາຮຽນໄດ້ເອງເລີຍ

ຂໍ້ທີ່ 3: ເລື່ອງຫ້ອງຮຽນ

ຂໍ້ທີ່4: ເລື່ອງຊັ້ນຮຽນ

ຂໍ້ທີ່5: ເລື່ອງຕາຕະລາງຮຽນ

ຂໍ້ທີ່ 5: ເລື່ອງເວລາການພັກວ່າງ

ຂໍ້ທີ່7: ເລື່ອງການສອບເສັງ

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

ມາຮູ້ 7 ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮຽນຢູ່ລາວ ແລະ ຮຽນຢູ່ອາເມລິກາ:

ມື້ນີ້ນ້ອງດາວຈະມາບອກວ່າແຕກຕ່າງແນວໃດ

-ທີ່ດາວໄດ້ໄປພົບເຈີມາຈາກການທີ່ຮຽນຢູ່ອາເມກາ

-ທີ່ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນ

-ຊຶ່ງອັນນີ້ດາວຈະລວບລວມມາເປັນ7 ຂໍ້ຫຼັກໆ

-ເຮົາມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ຂໍ້ທີ່ 1 ເລື່ອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ

-ທຸກຄົນຄົງອາດຈະຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວສຳລັບຂໍ້ນີ້

-ເພາະວ່າ…ຢູ່ລາວເຮົາກໍ່ຄືຕ້ອງໃສ່ຊຸດນັກຮຽນ

-ຜູ້ຍິງໃສ່ເສື້ອ,ໃສ່ສິ້ນ,ໃສ່ສາຍແອວ,ມັດຜົມ ,ໃສ່ໂບ,ເອົເສື້ອເຂົ້າໃນ

-ຜູ້ຊາຍຕ້ອງໃສ່ເສື້ອ,ໃສ່ໂສ້ງ, ຕັດຜົມສັ້ນ ຕ້ອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

– ບໍ່ຊັ້ນຈະຖືກຕັດຄະແນນ

#ແຕ່ສຳລັບຢູ່ອາເມລິກາແມ່ນເຮົາສາມາດໃສ່ຊຸດທຳມະດາ

-ບາງຄົນກໍ່ໃສ່ຊຸດນອນມາເລີຍ

-ບາງຄົນກໍ່ແຕ່ງໂຕເວີ້ວັງ ອະລັງການ

-ສີຜົມຟ້ຽວຟ້າວ,ລອນຜົມຈັ່ງໃດກໍ່ໄດ້ເລີຍ

-ເຮົາສາມາດເຮັດຕາມອິດສະຫຼະຂອງເຮົາໄດ້ເລີຍ

-ແຕ່ກໍ່ຈະມີກົດວ່າຫ້າມແບບ

-ຫ້າມໃສ່ໂສ້ງຂາສັ້ນມາໂຮງຮຽນ, ໃສ່ເສື້ອກ້າມ ກໍ່ຄືບໍ່ໄດ້

-ເປັນເຄື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ຕ້ອງມິດຊິດ ແລະ ສຸພາບນຳ

#ຂໍ້ທີ່2: ເລື່ງວິຊາຮຽນ

-ແຕ່ສຳລັບຢູ່ອາເມກາເຮົາສາມາເລືອກວິຊາຮຽນໄດ້ເອງເລີຍ

ຂໍ້ທີ່ 3: ເລື່ອງຫ້ອງຮຽນ

ຂໍ້ທີ່4: ເລື່ອງຊັ້ນຮຽນ

ຂໍ້ທີ່5: ເລື່ອງຕາຕະລາງຮຽນ

ຂໍ້ທີ່ 5: ເລື່ອງເວລາການພັກວ່າງ

ຂໍ້ທີ່7: ເລື່ອງການສອບເສັງ

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *