ວັນທີ 19 ຕຸລາ ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ສູງເຖິງ 657 ຄົນ

ວັນທີ 19 ຕຸລາ ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດສູງເຖິງ 657 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 656 ຄົນ,ເສ ຍຊີວິ ດ ໃໝ່ 5 ຄົນ.

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 32. 971 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 45 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 239 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ 0ຄົນ)

-ຫຼວງພະບາງ 72 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 155 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 9 ຄົນ ຊຊ

-ຄຳມ່ວນ 126 ຄົນ ຊຊ ນຳເຂົ້າ ຄົນ

-ໄຊສົມບູນ 16 ຄົນ ຊຊ

-ບໍ່ແກ້ວ 1 ຄົນ ຊຊ

-ສະຫວັນນະເຂດ 10 ຄົນ ນຳເຂົ້າ 1 ຄົນ

-ສາລະວັນ 4 ຄົນ ຊຊ

-ບໍລິຄຳໄຊ 25 ຄົນ ຊຊ

-ຫຼວງນ້ຳທາ 0 ຄົນ ຊຊ

-ໄຊຍະບູລີ 0 ຄົນ ນຳເຂ້າ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *