ດ່ວນ! ຂໍ້ມູນຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 5 ຄົນ

ດ່ວນ! ຂໍ້ມູນຜູ້ ເ ສ ຍຊີວິ ດ 5 ຄົນ, ຍ້ອນ ໂ ຄ ວິ ດ-19

ວັນທີ 19 ຕຸລາ ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດສູງເຖິງ 657 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 656 ຄົນ,ເສ ຍຊີວິ ດ ໃໝ່ 5 ຄົນ.

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 32. 971 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 45 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *