ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ຕຽງແຕ່ກ່ອນ

ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນເລີຍ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ຕຽງ ແຕ່ກ່ອນເປັນແນວນີ້ໃຫຍ່ຄັກແທ້

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ຕຽງປະຈຸບັນແມ່ນຕົວຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຕ່ກ່ອນແມ່ນເພີ່ນເຈາະຖ້ຳສ້າງຂື້ນມາເປັນໂຮງໝໍຢູ່ບ້ານ ນາວິດ ເມືວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ.

ຕາມທີ່ປະຊາຊົນໄດເລົ່າກັນມາໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ໃນຖ້ຳນີ່ແມ່ນເພີ່ນໄດ້ເລີ່ມເຈາະ ແລະ ສ້າງແຕ່ 1967 ເປັນຕົ້ນມາ ສຳເລັດໃນປີ 1969

ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ໂຮງໝໍດັ່ກ່າວມາຮອດປີ 1975

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

ຫຼັງຈາກປີ 1975 ແລ້ວໄດ້ຍ້າຍໂຮງໝໍມິດຕະພາບອອກມາຢູ່ນອກ

ຫຼັງນີ້ແມ່ນໂຮງໝໍມິດຕະພາບຫຼັງເກົ່າທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຕ່ປີ1975 ມາຮອດ ປີ 1994

ປີ 1994 ຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຖິງປັດຈຸບັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *