ອິດສາກັນທົ່ວ ເພງນີ້ມາເລີຍ “ຄົງຕ້ອງຍອມ” ມັນສ່າງໂຊກດີທີ່ໄດ້ໃຈເຈົ້າໄປຄອບຄອງ “ບໍ່ຫຼໍ່ແຕ່ໂອນໄວ ບໍ່ພໍໃຈໂອນເພີ່ມ”

ຢ່າຖາມ! ອິດສາກັນທົ່ວ ເພງນີ້ມາເລີຍ “ຄົງຕ້ອງຍອມ” ມັນສ່າງໂຊກດີທີ່ໄດ້ເຈົ້າໄປຄອບຄອງ ບໍ່ຫຼໍ່ແຕ່ໂອນໄວ ບໍ່ພໍໃຈໂອນເພີ່ມ

ບໍ່ຫຼໍ່ແຕ່ໂອນໄວ ບໍ່ພໍໃຈໂອນເພີ່ມ ໂອນຈົນກວ່າຈະຮັກວ່າຊັ້ນ
ແນວນີ້ກໍຮັບພິຈາລະນາ 1

ເຊ່ນໄຊສາຍເປ ກັບນ້ອງຄະແນນ ອວດຜິວງາມ ຊວນມອງອີກແລ້ວ

ຈາກ: Arithouch Kaewsri

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *