ເຫັນກະຈົນໄຫ້ນຳ 😥ມາຊ່ວຍລະເດີ້ຕ່າງຫນ້າມາມອບເງີນໃຫ້ 3ແມ່ລູກ

ເຫັນກະຈົນໃຫ້ນຳ 😥ມາຊ່ວຍລະເດີ້ຕ່າງຫນ້າມາມອບເງີນໃຫ້3ແມ່ລູກ

ຂອບໃຈເຈ້Viyada Sisouk Weovimone Sengdala❤️ດີໃຈແທ່ນຜູ້ໄດ້(ຍັງມີຫລາຍຄົນສົ່ງມາຫາຢາກຮ່ວມສົມທົບທືນແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່Tor Piget Sulinthonຜູ້ນຳພາທິມສະພານບຸນຂອງພວກເຮົາ.

ດີໃຈແທນສາມແມ່ລູກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼີຶ່ອບັນດາທ່ານທີ່ໃຈບຸນເດີ້

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບໂຊກລາບ ຂໍໃຫ້ຫານ້ອຍໄດ້ຫຼາຍຊຶ້ຂາຍໝານໆ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກດ້ານເດີ້

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *