ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 160 ຄົນ

ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 160 ຄົນ

+ລວມສະສົມຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ມີ 2,726 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 2 ຄົນ

#ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 140 ຄົນ

+ບ້ານ ໂພສີ 6 ຄົນ

+ບ້ານທາດໂບສົດ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ຄອຍ 5 ຄົນ

+ ບ້ານ ປາກປາ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ພູໝອກ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ພະບາດ 1 ຄົນ

+ ບ້ານຫາດຮ່ຽນ 1 ຄົນ

+ ຕຳຫຼວດ ຜະໂອ 2 ຄົນ

+ ນັກໂທດຜະໂອ 120 ຄົນ

-ເມືອງ ນ້ຳບາກ 9 ຄົນ

+ ບ້ານ ຫົວນາ 5 ຄົນ

+ ບ້ານ ສູນປາກມອງ 3ຄົນ

+ ຍ້ານບົມ 1 ຄົນ

-ເມືອງອຍ 2 ຄົນ

+ ໜອງຂຽວ 1 ຄົນ

+ ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ 1 ຄົນ

-ເມືອງປາກອູ 9 ຄົນ

+ ບ້ານຖິ່ນຈະເລີນ 9 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *