ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 177 ຄົນ

ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິເ ຊື້ ອໂຄ ວິ ດ -19 ໃໝ່ 177 ຄົນ

+ລວມສະສົມຜູ້ຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ມີ 2,903 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 2 ຄົນ

#ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 162 ຄົນ

+ບ້ານ ໂພສີ 3 ຄົນ

+ບ້ານຜາສຸກ 7 ຄົນ

+ ບ້ານ ນາຫຼວງ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ນາສະເຫວີຍ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ພູໝອກ 2 ຄົນ

+ ບ້ານ ໜອງຄຳ 6 ຄົນ

+ ບ້ານວັງເງິນ 6 ຄົນ

+ ຄົກມັນ 18 ຄົນ

+ ທາດໂບສົດ 1 ຄົນ

+ ຫາດຮ່ຽນ 1 ຄົນ

+ ນັກໂທດຜະໂອ 114 ຄົນ

-ເມືອງ ນ້ຳບາກ 1 ຄົນ

+ ບ້ານ ທາລີເໜືອ 1 ຄົນ

-ເມືອງຈອມເພັດ 1 ຄົນ

+ ຊ້ອງເໜືອ 1 ຄົນ

-ເມືອງປາກອູ 9 ຄົນ

+ ບ້ານຊ່າງໄຫ 8 ຄົນ

-ເມືອງນານ 5 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *