ນ່າເປັນຫ່ວງແດ່! ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມື້ດ່ຽວຕິດ ໂ ຄ ວິ ດຊຸມຊົນເຖິງ 733 ຄົນເສຍຊີວິດໃໝ່ 3 ຄົນ

ນ່າເປັນຫ່ວງແດ່! ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມື້ດ່ຽວຕິດ ໂ ຄ ວິ ດຊຸມຊົນເຖິງ 733 ຄົນເສຍຊີວິດໃໝ່ 3 ຄົນ

ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດສູງເຖິງ 733 ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ,ເສ ຍຊີວິ ດ ໃໝ່ 2 ຄົນ.

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 37,715 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 58 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 358 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ 0ຄົນ)

-ຫຼວງພະບາງ 177 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 29 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 15 ຄົນ ຊຊ

-ຄຳມ່ວນ 17 ຄົນ ຊຊ ນຳເຂົ້າ ຄົນ

-ເຊກອງ 5 ຄົນ ຊຊ

-ບໍ່ແກ້ວ 74 ຄົນ ຊຊ

-ສະຫວັນນະເຂດ 9 ຄົນ ນຳເຂົ້າ ຄົນ

-ສາລະວັນ 11 ຄົນ ຊຊ

-ບໍລິຄຳໄຊ 24 ຄົນ ຊຊ

-ອຸດົມໄຊ 1 ຄົນ ນຳເຂ້າ

-ໄຊສົມບູນ 1 ຄົນ

ລາຍຂໍ້ມູນລະອຽດ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຕິດໂຄວິດແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະແຈ້ງໃນໄວໆນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *