ສາຍພູໂຮງເຂດເຊກື ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສາຍພູໂຮງເຂດເຊກື ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


(ພູສູງບໍ່ປານນ້ຳໃຈ ທາງຍາວໄກນັກບວດບໍ່ກົວ ອົດທົນເຮົາໄປຝືກຕົວ ພະຍາຍາມຝືກຝົນຮ່ຳຮຽນ ເຮົາກ້າວຫນ້າໄດ້ ຈິດໃຈຕ້ອງອົດທົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *