ນ່າເປັນຫ່ວງແດ່! ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2021 ສ ປປ ລາວ ມື້ດ່ຽວຕິດ ໂ ຄ ວິ ດຊຸມຊົນເຖິງ 1,170 ຄົນ

ນ່າເປັນຫ່ວງແດ່! ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2021 ສ ປປ ລາວ ມື້ດ່ຽວຕິດ ໂ ຄ ວິ ດຊຸມຊົນເຖິງ 1,170 ຄົນ ເ ສ ຍຊີວິ ດໃໝ່ 03 ຄົນ

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2021 ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຜູ້ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດໃໝ່ທັງໝົດສູງເຖິງ1,170ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ,ເສ ຍຊີວິ ດ ໃໝ່ 03 ຄົນ.

ລວມຕິດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 42,891 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດສະໝົມ 73 ຄົນ.

-ນະຄອນຫຼວງ 591 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ 0ຄົນ)

-ຫຼວງພະບາງ 109 ຄົນ ຊຊ

-ວຽງຈັນ 167 ຄົນ ຊຊ

-ຈຳປາສັກ 27 ຄົນ ຊຊ

-ຄຳມ່ວນ 15 ຄົນ ຊຊ ນຳເຂົ້າ ຄົນ

-ເຊກອງ 19 ຄົນ ຊຊ

-ບໍ່ແກ້ວ 18 ຄົນ ຊຊ

-ສະຫວັນນະເຂດ 5 ຄົນ ນຳເຂົ້າ ຄົນ

-ຜົ້ງສະລີ 1 ຄົນ ຊຊ

-ໄຊຍະບູລີ 3 ຄົນ ຊຊ

-ອຸດົມໄຊ 46 ຄົນ ນຳເຂ້າ

-ໄຊສົມບູນ 5 ຄົນ

-ສາລະວັນ 8 ຄົນ

ຂໍ້ໃຫ້ທຸກທ່ານຢູ່ເຮືອນເພື່ອພວກເຮົາແດ່

ລາຍຂໍ້ມູນລະອຽດຜູ້ຕິດໂຄວິດ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນແມ່ນຈະແຈ້ງໃນໄວໆນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *